wrzesień - październik | 5 (17) 2017

Zakładamy stowarzyszenie. Jakiej dokumentacji potrzebujemy?

Dariusz Skrzyński


Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, menedżer projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej; prowadzi szkolenia i konferencje dla kadry kierowniczej oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli; właściciel serwisu www.eduprawnik.pl; prowadzi Kancelarię Prawną EDUPRAWNIK specjalizującą się w obsłudze palcówek oświatowych oraz wydawców.

Przy powoływaniu do życia stowarzyszenia trzeba zadbać o niezbędną, specyficzną dokumentację. Punktem wyjścia jest właściwe zaplanowanie celów i form ich realizacji, a następnie zapisanie tego w statucie. Innymi słowy, należy zaplanować kierunki i formy działania stowarzyszenia działającego przy szkole lub przedszkolu w taki sposób, żeby jego działalność przyniosła wymierne efekty. Należy również zadbać o listy członków założycieli, uchwały i protokoły. Dopiero tak skompletowane materiały można załączyć do wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawdźmy zatem, jakie dokumenty musimy przygotować podczas zebrania założycielskiego.

TERMIN OPRACOWANIA

Statut można opracować przed zebraniem założycielskim lub podczas tego spotkania. Wstępny projekt statutu dobrze jest przygotować przed zwołaniem zebrania założycielskiego i dostarczyć do wglądu (np. przesłać mailem, przekazać osobiście) wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia, tak by mogli go przeczytać i zastanowić się, czy ze wszystkim się zgadzają, czy są potrzebne zmiany – choćby tylko stylistyczne. W praktyce wygląda to tak, że grupa najbardziej zaangażowanych osób pisze projekt statutu, opierając się na wzorach i statutach innych organizacji. Reszta członków założycieli dostaje projekt statutu do wglądu na kilka dni przed zebraniem założycielskim.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży