styczeń - luty | 1 (19) 2018

Stowarzyszenie przy szkole jako organizacja pożytku publicznego

Dariusz Skrzyński


Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, menedżer projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej; prowadzi szkolenia i konferencje dla kadry kierowniczej oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli; właściciel serwisu www.eduprawnik.pl; prowadzi Kancelarię Prawną EDUPRAWNIK specjalizującą się w obsłudze palcówek oświatowych oraz wydawców.

Niniejszy artykuł kończy cykl tematów związanych z założeniem stowarzyszenia przy szkole lub przedszkolu. Kiedy stowarzyszenie już działa, warto uzyskać dla niego status organizacji pożytku publicznego. Wiążą się z tym konkretne korzyści. W artykule sprawdzamy, z jakimi prawami i obowiązkami jest ten status związany i jak się o niego ubiegać.

Jest to podstawowe pytanie, jakie najczęściej zadaje sobie „młode” stowarzyszenie. Czy wiąże się to z jakimiś przywilejami? Odpowiedź brzmi: tak. Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) wiąże się z określonymi korzyściami, wśród których najatrakcyjniejszą jest pozyskiwanie 1% podatku. Najlepiej jeszcze na etapie organizacji stowarzyszenia zastanowić się, jakie wymagania należy uwzględnić w statucie, żeby w przyszłości móc ubiegać się o status OPP. Z chwilą uzyskania statusu OPP stowarzyszeniom działającym przy szkołach lub przedszkolach przysługują określone przywileje.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 32  Strona 33  Strona 34

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JOANNA WALENTYNOWICZ, PMP® Styczeń-Luty | NR 1(19) 2018

Poznajmy duńską Fundację VELUX

To mało znane źródło funduszy od kilku lat przekazuje granty polskim organizacjom. Warto zwrócić uwagę na tę Fundację ponieważ proces aplikowania jest w niej wyjątkowo prosty, zaś sama fundacja jest gotowa udzielić wysokich grantów. Dla Polski Velux przewiduje głównie dwie możliwości pozyskiwania środków: konkursy grantowe ogłaszane okazjonalnie, z określoną problematyką projektów - najczęściej wokół grup defaworyzowanych oraz stałe dotacje na projekty społeczne.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży