listopad - grudzień | 6 (18) 2017

Prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia przy szkole

Dariusz Skrzyński


Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, menedżer projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej; prowadzi szkolenia i konferencje dla kadry kierowniczej oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli; właściciel serwisu www.eduprawnik.pl; prowadzi Kancelarię Prawną EDUPRAWNIK specjalizującą się w obsłudze palcówek oświatowych oraz wydawców.

Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną a wraz z tym nie tylko prawo pozyskiwania funduszy z różnych źródeł na cele statutowe, lecz także określone obowiązki. Należy pamiętać m.in. o cyklicznych obowiązkach tworzenia określonej dokumentacji.

To, jakie materiały należy tworzyć, zależy od różnych czynników, np. czy stowarzyszenie ma swoją siedzibę (lokal), środki trwałe, czy zatrudnia pracowników, czy prowadzi działalność gospodarczą, jakie rodzaje aktywności podejmuje, czy zamierza organizować zbiórki, sprzedawać wytwory i prace dzieci.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29  Strona 30

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Listopad-Grudzień | NR 6(18) 2017

Projekt z klasą!

„Projekt z klasą” to dobrze znany konkurs – ma już swoją ósmą edycję. W tym roku zaproszenie do udziału kierowane jest do nauczycieli klas IV–VII w szkołach podstawowych oraz nauczycieli wszystkich klas w szkołach ponadpodstawowych (gimnazja, licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe).

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży