maj - czerwiec | 3 (9) 2016

Ekonomia od przedszkola – program „Przedsiębiorcze dzieci”

Urszula Zimoląg


Koordynatorka projektów „Przedsiębiorcze dzieci” w Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Związana z Partnerstwem na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Polonistka, recenzentka, miłośniczka literatury i ilustracji dla dzieci. Fundacja Rozwoju Dzieci inspiruje dorosłych do tworzenia warunków, w których każde dziecko może rozwijać, odkrywać i wykorzystywać własny potencjał. Włączamy w działania rodziców, osoby pracujące z dziećmi, samorządy i administrację państwową. Kładziemy nacisk na jakość, wymierne efekty i skalę, bo tylko duże liczby mogą zmieniać świat.

Dlaczego edukacja ekonomiczna małych dzieci jest ważna?
Na poziomie przedszkola temat edukacji ekonomicznej praktycznie nie występuje – nie uwzględnia go podstawa programowa przedszkola ani program studiów dla nauczycieli edukacji przedszkolnej. Pojęcia i wiedza o procesach ekonomicznych (pieniądze, kupowanie, oszczędzanie) nierzadko pojawiają się w edukacji dopiero około trzeciej klasy szkoły podstawowej lub później. Zapewne wynika to z przekonania, że świat pieniędzy jest dla małych dzieci za trudny, a decyzje związane z finansami podejmują jedynie rodzice. Tymczasem nawet już małe dzieci coraz częściej mają własne pieniądze: portal Ipsos Polska wskazuje, że dla dzieci w wieku 4-6 lat jest to przeciętnie ponad 20 złotych miesięcznie. Sabina Kołodziej z Akademii Leona Koźmińskiego, analizując wielkości kwot kieszonkowego i dostępność programów edukacji ekonomicznej, podkreśla, jak istotne jest wprowadzanie w zagadnienia ekonomii już od najmłodszych lat. Najlepiej, gdy odbywa się ono w sytuacjach znanych dziecku i z udziałem osób, które podejmują świadome i dobre decyzje finansowe. Wczesne wprowadzanie edukacji ekonomicznej przyczynia się do zwiększenia świadomości mechanizmów finansowych u młodzieży i może zapobiec podejmowaniu złych decyzji w życiu dorosłym.

Dzieci uczą się najszybciej we wczesnym dzieciństwie – do 5-6 roku życia, czyli przed rozpoczęciem formalnej edukacji. Wtedy właśnie najdynamiczniej rozwijają się umiejętności językowe, matematyczne, społeczno-emocjonalne, buduje się poczucie własnej wartości i ciekawość świata – fundamenty nieodzowne do osiągnięcia sukcesu w życiu. Z naszego wieloletniego doświadczenia z pracy z małymi dziećmi wynika, że uczestnictwo dzieci w zróżnicowanych zajęciach o wysokich walorach edukacyjnych nie tylko korzystnie wpływa na ich prawidłowy rozwój, ale przede wszystkim jest inwestycją, która procentuje w ich późniejszej edukacji szkolnej oraz w kształtowaniu kompetencji kluczowych, do których zaliczana jest także przedsiębiorczość. W odpowiedzi na potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zmieniającą się rzeczywistość ekonomiczną powstał pomysł na „Przedsiębiorcze dzieci”.

Dotacje na realizację projektu „Przedsiębiorcze dzieci”

Wiedza o rozwoju dziecka oraz doświadczenia z pracy z dziećmi przekonały nas o potrzebie realizowania projektu „Przedsiębiorcze dzieci” na szeroką skalę. O ile konieczność kształtowania kompetencji przedsiębiorczych u młodzieży nie budzi wątpliwości, o tyle wprowadzanie edukacji ekonomicznej na poziomie przedszkola może takie wzbudzać – szczególnie wśród sponsorów i potencjalnych partnerów projektów. Naszym atutem jednak była wiedza o małych dzieciach oraz autorski program „Przedsiębiorcze dzieci” adresowany do dzieci w wieku 4-7 lat i napisany przez specjalistów w zakresie edukacji wczesnodziecięcej. Dotacji szukaliśmy przede wszystkim w otwartych konkursach ofert, wniosek złożyliśmy m. in. do Narodowego Banku Polskiego. Szukając źródeł finansowania „Przedsiębiorczych dzieci”, sbraliśmy też pod uwagę możliwość realizacji projektu w środowiskach wiejskich, i wsparcie udało się nam uzyskać również od Fundacji Wspomagania Wsi. Dzięki tym dwóm partnerom w 2014 roku rozpoczęliśmy pilotaż programu „Przedsiębiorcze dzieci” w przedszkolach województwa podkarpackiego. Dotację Narodowego Banku Polskiego uzyskaliśmy również w 2015 roku i obecnie upowszechniamy program w województwie warmińsko- mazurskim. Przed nami są też działania w przedszkolach warszawskich – mamy tę możliwość dzięki dotacji z konkursu Miasta Stołecznego Warszawy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Okiem koordynatora SZCZEPAN SMOLEŃSKI Wrzesień-Październik | NR 3(9) 2016

Jak zachęcić młodzież do wolontariatu?

Temat wolontariatu nie jest ani odkrywczy, ani innowacyjny. Ale taki właśnie jest sposób jego realizacji w formie projektu. Nasz projekt otrzymał dofinansowanie z programu „Z PZU po lekcjach”, w którym udział okazał się trudnym, lecz bardzo inspirującym doświadczeniem. Dlaczego? Bo wzięły w nim udział osoby zaangażowane w swoją pracę i niezwykle otwarte na oryginalne pomysły.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży