Bieżący numer

W bieżącym numerze

Wraz z końcem roku chcielibyśmy zaprezentować Wam zupełnie nową odsłonę Magazynu, ponieważ – jak zawsze – zależy nam na tym, aby spełniać Wasze oczekiwania i przekazywać naszym Czytelnikom najbardziej atrakcyjne i przydatne informacje – wyłącznie w przyjazny i przejrzysty sposób. Jednocześnie obserwujemy, że to, co najbardziej Was obecnie interesuje, to możliwości pozyskiwania środków, które dostępne są w krótkiej perspektywie, niezależnej od niepewnej sytuacji w szkolnictwie. Dlatego w nowej formule czasopisma wyeksponowaliśmy przede wszystkim zagadnienia dotyczące funduszy ze źródeł krajowych, m.in. w nowym dziale Focus na projekt, który dostarczy Wam konkretnych pomysłów odpowiadających wymogom programów grantowych. Zachęcamy także do prześledzenia relacji z II Konferencji Pieniądze są dla szkoły, którą organizowaliśmy w dniach 20-21 października. Podczas wydarzenia zaprezentowaliśmy i omówiliśmy nowatorski podział źródeł grantowych. Zaproponowane zestawienie funduszowych możliwości, to dobry punkt wyjścia do zaplanowania Państwa działań w nowym roku.

Wraz z niniejszym numerem magazynu subskrybenci prenumeraty profesjonalnej otrzymają płytę CD z wzorcowym wnioskiem i pozostałą dokumentacją niezbędną do złożenia aplikacji w programie ERASMUS+ w sektorze Młodzież dla projektów: Wymiany młodzieży (KA1). Dokumentację będzie można wykorzystać już w najbliższym naborze, który jest planowany na 2 lutego 2017 roku.

Anna Gadzińska-Kryjak
Redaktor naczelna

PS Przypominamy, że najświeższe informacje o terminach naborów do konkursów grantowych przesyłamy Wam co 3 tygodnie w newsletterze redakcyjnym. Zaglądajcie do skrzynek mailowych! Wysyłamy na adres podany w zamówieniu prenumeraty. Już wkrótce zaprosimy Was także do odwiedzenia nowej strony internetowej czasopisma, na której udostępnimy wersję elektroniczną czasopisma, wiele materiałów dodatkowych i atrakcyjnych narzędzi.

Nr 6 listopad - grudzień 2016

Lista Artykułów

Aleksandra Powalska-Mugaj


Fundusz Naturalnej Energii

ORGANIZATOR KONKURSU
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

PARTNER KONKURSU
Fundusz Naturalnej Energii

Aleksandra Powalska-Mugaj


Projekt z klasą

ORGANIZATOR KONKURSU
Wydawnictwo NOWA ERA Sp. z o.o.

Aleksandra Powalska-Mugaj


O Funduszu Stypendialnym IKEA FAMILY opowiada Katarzyna Dulko-Gaszyna

DO SZKOŁY NALEŻY PIERWSZY KROK – DO PROGRAMU ZGŁASZAJĄ SIĘ PLACÓWKI, A DOPIERO PÓŹNIEJ WYBIERA SIĘ STYPENDYSTÓW. STYPENDIUM TO 200 ZŁ MIESIĘCZNIE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY

Aleksandra Powalska-Mugaj


Fundusz Małych Grantów

ORGANIZATOR KONKURSU

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego


Skąd pieniądze na koniec roku 2016?

Damian Dubina


Młodzieżowy Budżet Obywatelski

Praktyka samorządów, które zdecydowały się skorzystać z tej formy demokracji uczestniczącej, zaskakuje różnorodnością przedsięwzięć podejmowanych przez młodzież. Uczniowie chcą zmieniać otaczającą ich rzeczywistość, stąd często beneficjentem młodzieżowego budżetu jest szkoła.

Wniosek krok po kroku listopad - grudzień | 6 (12) 2016

Joanna Walentynowicz, PMP®


Jak napisać wniosek EFS zgodny z wytycznymi w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn?

W numerze 4 (10) magazynu pisaliśmy już o zasadzie równości szans osób z niepełnoprawnościami. Dziś skupimy się na aspekcie równości szans kobiet i mężczyzn. Pamiętajmy, że oba wymiary są jednakowo ważne: nasz projekt w ramach EFS musi realizować każdy z nich, by nie został odrzucony za brak zgodności z tą zasadą horyzontalną.

Dariusz Skrzyński


10 pytań dotyczących zatrudnienia nauczyciela do prowadzenia zajęć finansowanych z UE

Od 31 marca 2015 roku istnieje możliwość finansowania zajęć prowadzonych przez nauczycieli ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wokół tego tematu narosło wiele mitów, nie zawsze zgodnych z aktualnym stanem prawnym. Co jest prawdą, a co fałszem?

dr Małgorzata Kasperczakowa


ERASMUS+ w przedszkolu? To możliwe!

Zespół nauczycieli z przedszkola w Poznaniu otrzymał ponad 13 000 € na dwutygodniowe wyjazdy do Nicei, Madrytu, Berlina i Oxfordu.


Pomysł na grant. Borkowska Akademia Odpadowa

Aleksandra Powalska-Mugaj


Pomysł na grant. Śladami tęczy

koordynator: Magdalena Machno
Z wykształcenia oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy. Pracuje z dziećmi z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego oraz dziećmi hospicyjnymi. Jest terapeutką Sali Doświadczania Świata i pasjonatką metody „Snoezelen” i ogrodów polisensorycznych. Dzięki Stowarzyszeniu Ars Vivendi może realizować wiele swoich zainteresowań (np. hortikuloterapię, czyli terapię ogrodem) oraz wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy innym.

Aleksandra Powalska-Mugaj


Relacja z II Konferencji Pieniądze są dla szkoły

W dniach 20-21 października w Poznaniu odbyło się spotkanie konferencyjno- -warsztatowe w całości poświęcone tematyce zdobywania dodatkowych funduszy dla edukacji. Wydarzenie organizowała, jak dotychczas, redakcja magazynu Pieniądze są Dla Szkoły.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży