Bieżący numer

W bieżącym numerze

Szanowni Państwo,
kolejny rok szkolny za nami. Jak będzie wyglądała polska szkoła po wakacjach? Na co wystarczy, a na co braknie państwowych pieniędzy? Czy dyrektorów placówek będzie stać na zajęcia dodatkowe dla uczniów, rozwój kultury fizycznej, projekty międzynarodowe czy modernizację infrastruktury? Tylko niepoprawni optymiści odpowiedzą „3 x tak”. Wszystkich pozostałych gorąco zachęcam do lektury magazynu „Pieniądze są Dla Szkoły”. Zapraszam tym goręcej, że, jak pokazuje Terminarz naborów, dużo się dzieje. Grantodawcy nie zamierzają odpoczywać. Wręcz przeciwnie – przygotowują nowe edycje programów dotacyjnych. Aktualnym źródłem wiedzy o planowanych naborach jest niezmiennie nasz profil na Facebooku, do którego polubienia szczerze Państwa namawiam.

W lipcowo-sierpniowym numerze czasopisma wskazujemy źródła, z których można pozyskać dofinansowanie na rozwój działalności sportowej, technologii informacyjno-komunikacyjnych czy na szkolenia dla nauczycieli. Polecam także lekturę artykułu Czy brak osobowości prawnej jest dla szkół przeszkodą w samodzielnym aplikowaniu do konkursów UE?, z którego dowiedzą się Państwo, w jaki sposób rozwiązać problem, z którym boryka się każda publiczna placówka oświatowa. Mam również nadzieję, że w procesie starań o fundusze unijne pomocne okażą się Państwu dwa cykle artykułów: pierwszy o pomocy publicznej i pomocy de minimis, drugi o zamówieniach publicznych.

Życzę Wam, drodzy Czytelnicy, słonecznych dni i niezapomnianych wrażeń z wakacyjnych szlaków.

Aleksandra Powalska-Mugaj
Redaktor prowadząca

Nr 4 lipiec - sierpień 2016

Lista Artykułów

Katarzyna Przybysz


Gdzie są pieniądze na SPORT w szkole?

Potrzeba ruchu i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży jest oczywista. Wprawdzie lekcje wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych zachęcają uczniów do aktywności, jednak stopień zaangażowania w nie dzieci i młodzieży zależy w dużej mierze od atrakcyjności i różnorodności tych zajęć. A gdyby tak szkoła mogła pozyskać środki na szeroko rozumianą działalność sportową?

Aleksandra Powalska-Mugaj


Skąd pieniądze w trzecim kwartale 2016 roku?

Aktualny terminarz naborów dostępny w strefie PREMIUM.

Joanna Walentynowicz, PMP®


Sport, szkolenia nauczycieli i TIK – czy są na to środki w funduszach strukturalnych?

Choć każdy z tych obszarów znacząco różni się od siebie, to możliwość pozyskania środków na ich realizację znajdziemy w tym samym źródle finansowania. Chodzi o Regionalne Programy Operacyjne (RPO), które – choć są odrębnymi programami dla poszczególnych województw – mają bardzo podobny układ i zasady. Spójrzmy dziś na RPO pod kątem możliwości sfinansowania edukacji sportowej uczniów, szkoleń nauczycieli oraz zakupu nowoczesnych technologii i rozwijania umiejętności z nich korzystania.

Wniosek krok po kroku lipiec - sierpień | 4 (10) 2016

Joanna Walentynowicz, PMP®


Jak napisać wniosek EFS zgodny z wytycznymi w zakresie równości szans osób z niepełnosprawnością

Pisząc wnioski EFS, musimy zapewnić ich zgodność z zasadą równości szans – zarówno kobiet i mężczyzn, jak i osób z niepełnosprawnościami. Jest to jedna z zasad horyzontalnych UE, do których przestrzegania są zobowiązani wszyscy wnioskodawcy. Brak zgodności z jedną z zasad horyzontalnych będzie skutkował całkowitym odrzuceniem wniosku. Zasada równości szans osób z niepełnosprawnościami jest nowością w perspektywie 2015-2020, dlatego dziś właśnie ją weźmiemy na warsztat.

Dariusz Skrzyński


Czy brak osobowości prawnej jest dla szkół przeszkodą w samodzielnym aplikowaniu do konkursów UE? Znamy sposób, by tak nie było

Przepisy nie wyposażyły szkół w przymiot osobowości prawnej, co z natury rzeczy rodzi pytanie, czy placówka może samodzielnie zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Problem ten jest szczególnie istotny przy okazji składania wniosków o fundusze UE. Formalnie, z punktu widzenia konkursów kierowanych do szkół, o środki ubiegać się może tylko podmiot posiadający osobowość prawną – organ prowadzący, a nie szkoła. Istnieje jednak wyjście z tej sytuacji – pełnomocnictwo organu prowadzącego.

dr Artur Bartoszewicz


Co to jest test pomocy publicznej we wnioskach o fundusze unijne? Od teorii do praktyki. Część I

Czy wiesz, jak wypełnić test pomocy publicznej, który w poszczególnych generatorach wniosków o fundusze UE składa się z mniej lub bardziej szczegółowych pytań? Przeraża Cię rubryka A12 Pomoc publiczna w dokumentacji i nie wiesz, co napisać w poszczególnych polach? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Na początek jednak trochę teorii o regulacjach unijnych i krajowych dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Magdalena Michałowska


Nowe zasady udzielania zamówień publicznych

13 maja 2016 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. W momencie opracowywania artykułu ustawa jest jeszcze na ścieżce legislacyjnej. Podstawowym założeniem projektowanej nowelizacji jest implementacja do przepisów krajowych dyrektyw europejskich, jednakże ustawodawca wprowadza również grupę przepisów, które mają odformalizować oraz uprościć procedury udzielania zamówienia.

Partnerstwo dla pieniędzy lipiec - sierpień | 4 (10) 2016

Agata Robińska


Efekt partnerstwa

Skuteczne działania społeczne we współpracy z partnerami z różnych sektorów nie muszą być domeną dużych firm. Udowadnia to bydgoska firma Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe sp. z o. o., inicjator kilkukrotnie nagradzanego programu „Bądź Widoczny – Bądź Bezpieczny”.

Ewa Lepsza


Czy zakwalifikowanie wniosku na listę rezerwową oznacza koniec nadziei na GRANT? Alternatywa dla pozornie przegranych

29 kwietnia 2016 roku Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wynik naboru wniosków złożonych w terminie do 2 lutego br. w akcji 1. – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna. Spośród 695 wniosków 152 projekty zostały zatwierdzone, a 345 znalazło się na liście rezerwowej. Czy wpisanie wniosku na listę rezerwową oznacza koniec nadziei na grant? Nic bardziej mylnego, jak pokazuje przypadek Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy, które swoją przygodę z programem Erasmus+ rozpoczęło we wrześniu roku szkolnego 2014/2015.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży