maj - czerwiec | 3 (15) 2017

Wartościowo, choć bezgotówkowo

Oferta szkoleniowa Platformy eTwinning skierowana jest do wszystkich zarejestrowanych w programie nauczycieli dowolnej specjalności, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i realizacją projektów w ramach tego narzędzia. Szkolenia poświęcone są merytorycznym i technicznym aspektom Programu oraz różnorodnym zewnętrznym narzędziom przydatnym w realizacji projektów eTwinning.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SZKOLEŃ NA PLATFORMIE:

  • nauczyciel dopasowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb,
  • nie ponosi żadnych kosztów – udział w kursie jest bezpłatny,
  • wykorzystuje najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle, `` otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera,
  • nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami,
  • może liczyć w każdej chwili na pomoc innych kursantów i trenera...

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 6

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Maj-Czerwiec | NR 3(15) 2017

Dotacje Fundacji ENEA

FUNDATOR: Fundacja ENEA

Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea m.in. poprzez wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów. Kluczowe obszary działania Fundacji ENEA to rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży