marzec - kwiecień | 2 (2) 2015

Grant na kwotę od 300 tys. do 450 tys. euro? Obliczenie budżetu w Erasmusie+ to bułka z masłem

Małgorzata Kasperczakowa


Założycielka pracowni Edytorium.pl. Współpracownik m.in. Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, w którym odpowiada za pozyskiwanie grantów na projekty realizowane przez placówki oświatowe oraz NGO. Praktyk z bogatym doświadczeniem w opracowywaniu wniosków, raportów i sprawozdań finansowych. Koordynator projektów. Autorka wniosków o fundusze m.in. z Comeniusa i jego następcy – programu Erasmus+, a także fundacji korporacyjnych i innych źródeł. Prowadzi warsztaty z tworzenia projektów i pisania wniosków o granty, darowizny i inne formy finansowania potrzeb placówek oświatowych oraz NGO.

Katarzyna Dobrzelewska


Ekspert z pracowni Edytorium.pl z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu projektów, wniosków, raportów i sprawozdań finansowych w programach mobilnościowych. Prowadzi w całej Polsce praktyczne warsztaty z tworzenia projektów i pisania wniosków w programie Erasmus+.

Rzadko spotyka się tak przyjazne generatory wniosków jak te w Erasmusie+. Samokodujący się i samowypełniający się formularz to spełnienie marzeń większości osób odpowiedzialnych za opracowanie wniosku w tym programie.

W formularzu w sekcji „Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami” (opisanej na str. 29) zakodowaliśmy informacje, dzięki którym część Budżet we wniosku projektu „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w większości wypełni się sama. Pamiętajmy, że wszystkie kwoty, jakie znajdują się we wniosku, są wyrażone w euro. Przyjmijmy, że nasz projekt angażuje dwie szkoły – naszą i szkołę znajdującą się na Malcie. Z wcześniejszych sekcji wniosku wynika, że planujemy:

 • projekt trwający 24 miesiące,
 • dziewięć międzynarodowych spotkań projektowych: pięć na Malcie i cztery w Polsce; w pierwszym i ostatnim spotkaniu na Malcie weźmie udział po czterech przedstawicieli partnera, w pozostałych – po dwóch, w sumie więc w MSP weźmie udział dwunastu Polaków. Z kolei w każdym z MSP odbywających się w Polsce weźmie udział po dwóch przedstawicieli szkoły z Malty, co daje w sumie ośmiu uczestników MSP,
 • dwie pięciodniowe (nie licząc czasu podróży) mobilności uczniów z Polski na Maltę, każda licząca po 14 osób, w tym 2 opiekunów (działania C1 i C2),
 • dwie pięciodniowe (nie licząc czasu podróży) mobilności nauczycieli z Polski na Maltę, każda licząca po 5 osób (działania C3 i C4),
 • dwie trzymiesięczne mobilności, każda po 2 uczniów, z Polski na Maltę (działania C5 i C6),
 • dwie pięciodniowe (nie licząc czasu podróży) mobilności uczniów z Malty do Polski, każda licząca po 14 osób, w tym 2 opiekunów (działania C7 i C8),
 • dwie pięciodniowe (nie licząc czasu podróży) mobilności nauczycieli z Malty do Polski, każda licząca po 5 osób (działania C9 i C10),
 • dwie trzymiesięczne mobilności, każda po 2 uczniów, z Malty do Polski (działania C11 i C12).

Krótkoterminowe mobilności, w których wezmą udział zarówno uczniowie z opiekunami, jak i nauczyciele, rozpoczną się w poniedziałki, a skończą w piątek. Przylot nastąpi w niedzielę, a wylot w sobotę. Oznacza to, że czas mobilności (bez czasu podróży) wyniesie 5 dni, a czas podróży 2 dni.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31 Strona 32 Strona 33 Strona 34

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Szukamy funduszy KATARZYNA PRZYBYSZ Wrzesień-Październik | NR 2(2) 2016

Konkursy nie dla szkół? A jednak…

Każdy dyrektor placówki oświatowej stara się rozszerzać jej działania statutowe. Poszukując źródeł finansowania swoich pomysłów, trafiamy często na konkursy, w których jako szkoła nie możemy bezpośrednio brać udziału. W niniejszym artykule przedstawimy sposoby na sięgnięcie nawet po te granty, które nie są przeznaczone wprost dla placówek oświatowych, natomiast cele, na które można pozyskać środki, zdecydowanie są dla szkoły interesujące.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży