marzec - kwiecień | 2 (2) 2015

„Współpraca szkół” w Erasmusie+. Ogrom możliwości dzięki ogromnym środkom

Małgorzata Kasperczakowa


Założycielka pracowni Edytorium.pl. Współpracownik m.in. Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, w którym odpowiada za pozyskiwanie grantów na projekty realizowane przez placówki oświatowe oraz NGO. Praktyk z bogatym doświadczeniem w opracowywaniu wniosków, raportów i sprawozdań finansowych. Koordynator projektów. Autorka wniosków o fundusze m.in. z Comeniusa i jego następcy – programu Erasmus+, a także fundacji korporacyjnych i innych źródeł. Prowadzi warsztaty z tworzenia projektów i pisania wniosków o granty, darowizny i inne formy finansowania potrzeb placówek oświatowych oraz NGO.

Katarzyna Dobrzelewska


Ekspert z pracowni Edytorium.pl z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu projektów, wniosków, raportów i sprawozdań finansowych w programach mobilnościowych. Prowadzi w całej Polsce praktyczne warsztaty z tworzenia projektów i pisania wniosków w programie Erasmus+.

W programie Erasmus+ jedną z trzech kluczowych akcji jest „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. W jej ramach wspiera się m.in. partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Środki przewidziane na współpracę od dwóch/trzech do dziesięciu partnerów to 150 tys. euro rocznie. Co ważne, „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” zastąpiły dawne „Partnerskie projekty szkół”. Zastąpiły to jednak za mało powiedziane – Erasmus+ diametralnie zmienił możliwości międzynarodowej współpracy dla szkół.

W sektorze „Edukacja szkolna” grant na „Współpracę szkół” jest przyznawany partnerstwom ustanowionym przez:

 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • szkoły średnie na poziomie drugiego stopnia (nie tylko licea, ale również m.in. szkoły zawodowe, technika, pod warunkiem że projekt dotyczy edukacji ogólnej).

We „Współpracy szkół” (choć w praktyce chodzi tu również o przedszkola) wystarczą dwie partnerskie placówki z dwóch krajów uczestniczących w programie (większość pozostałych rodzajów partnerstw musi składać się z co najmniej trzech organizacji z trzech różnych krajów).

Co finansuje grant?

W ramach współpracy międzynarodowej działaniem najbardziej pożądanym przez nasze placówki jest wymiana uczniów, niekiedy również kadry. Na te potrzeby odpowiada właśnie Akcja 2. Finansuje ona:

 • krótkoterminowe wymiany grup uczniów (bez ograniczeń wiekowych), którym towarzyszy kadra szkolna, trwające od 5 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży);
 • mobilność łączoną uczniów (wraz z opiekunami), trwającą od 5 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży) – główna różnica między krótko-terminowymi wymianami uczniów polega na tym, że istotna część wytwarzania rezultatów odbywa się poprzez kontakt wirtualny z partnerami (przy krótkoterminowych wymianach grup uczniów nie jest postawiony wymóg przedłużenia spotkania realnego wirtualną współpracą, choć takie działania są zawsze dobrze widziane w ocenie projektu);
 • długoterminowe wyjazdy uczniów (mających co najmniej 14 lat i starszych, uczących się w pełnym wymiarze czasu w szkole uczestniczącej w partnerstwie) w celu uczenia się w partnerskiej placówce przez okres od 2 do 12 miesięcy;
 • krótkie programy szkoleniowe dla pracowników (nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia, kadra placówek kształcenia i administracji pracująca w organizacjach uczestniczących), trwające od 5 dni do 2 miesięcy z wyłączeniem czasu podróży;
 • długoterminowe mobilności związane z nauczaniem lub szkoleniami trwające od 2 do 12 miesięcy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Fundusze pod lupą JOANNA WALENTYNOWICZ, PMP® Wrzesień-Październik | NR 2(2) 2016

Konkursy grantowe Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) powstał w roku 2000 i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma status organizacji międzynarodowej, a jego sekretariat znajduje się w Bratysławie. Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, wzmocnienie kontaktów pomiędzy społeczeństwami państw Grupy Wyszehradzkiej, a także rozwój współpracy w różnych obszarach: kultury, nauki, edukacji, turystyki oraz wymiany młodzieży. Prowadzi programy grantowe, które prezentujemy poniżej.

Szukamy funduszy KATARZYNA PRZYBYSZ Wrzesień-Październik | NR 2(2) 2016

Konkursy nie dla szkół? A jednak…

Każdy dyrektor placówki oświatowej stara się rozszerzać jej działania statutowe. Poszukując źródeł finansowania swoich pomysłów, trafiamy często na konkursy, w których jako szkoła nie możemy bezpośrednio brać udziału. W niniejszym artykule przedstawimy sposoby na sięgnięcie nawet po te granty, które nie są przeznaczone wprost dla placówek oświatowych, natomiast cele, na które można pozyskać środki, zdecydowanie są dla szkoły interesujące.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży