styczeń - luty | 1 (1) 2015

Nie taki diabeł straszny… Program Erasmus+ dostępny także dla szkół podstawowych

Małgorzata Kasperczakowa


Założycielka pracowni Edytorium.pl. Współpracownik m.in. Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, w którym odpowiada za pozyskiwanie grantów na projekty realizowane przez placówki oświatowe oraz NGO. Praktyk z bogatym doświadczeniem w opracowywaniu wniosków, raportów i sprawozdań finansowych. Koordynator projektów. Autorka wniosków o fundusze m.in. z Comeniusa i jego następcy – programu Erasmus+, a także fundacji korporacyjnych i innych źródeł. Prowadzi warsztaty z tworzenia projektów i pisania wniosków o granty, darowizny i inne formy finansowania potrzeb placówek oświatowych oraz NGO.

Katarzyna Dobrzelewska


Ekspert z pracowni Edytorium.pl z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu projektów, wniosków, raportów i sprawozdań finansowych w programach mobilnościowych. Prowadzi w całej Polsce praktyczne warsztaty z tworzenia projektów i pisania wniosków w programie Erasmus+.

Ponad 760 tys. euro otrzymały szkoły podstawowe z całej Polski w pierwszym rozdaniu środków na „Mobilność kadry” w ramach programu Erasmus+. Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na wyjazdy kadry w celach edukacyjnych. Termin ubiegania się o kolejne granty na ten cel mija 4 marca 2015 roku.

Projekt edukacyjnej mobilności kadry w szkole podstawowej

W akcji 1. udział może wziąć każda publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa ustanowiona w Polsce, która chce się rozwijać, m.in. poprzez dokształcanie kadry poza granicami kraju. Jakie formy rozwoju są finansowane przez granty z programu Erasmus+? Pracownicy szkoły mogą skorzystać:

  • ze szkoleń doskonalenia zawodowego (np. metodycznych, metodyczno- językowych, językowych, specjalistycznych),
  • z praktyk zawodowych (job shadowing) polegających na obserwacji pracy osób uczących w zagranicznej szkole (instytucji partnerskiej),
  • z wyjazdu w celu nauczania (teaching assegment) w instytucji partnerskiej przez okres do 2 miesięcy.

Dofinansowywane wyjazdy zagraniczne mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży), a cały projekt rok albo dwa lata.

Dzięki mobilnościom nauczyciele mogą poznać np. nowoczesne i innowacyjne metody i techniki nauczania, które następnie będą wykorzystywać w codziennej pracy dydaktycznej. Z kolei pracownicy administracyjni zyskają sposobność, by pogłębić znajomość języka obcego albo np. poznać nowe programy do obsługi administracyjnej placówki oświatowej.

Zdobyte podczas zagranicznych mobilności doświadczenia powinny zaowocować poprawą jakości pracy w wybranych obszarach i nawiązaniem przez szkołę współpracy międzynarodowej lub jej pogłębieniem.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29  Strona 30

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Fundusze pod lupą MAŁGORZATA KASPERCZAKOWA KATARZYNA DOBRZELEWSKA Wrzesień-Październik | NR 1(1) 2016

Erasmus+. Gdzie są w nim pieniądze dla szkół?

Największy nacisk w programie Erasmus+ został położony na zagraniczne wyjazdy służące rozwijaniu umiejętności uczniów/słuchaczy oraz kadry. W zależności od rodzaju zakładanych działań szkoły mogą wnioskować o granty w dwóch tzw. akcjach – akcji 1. obejmującej mobilności edukacyjne oraz akcji 2. dotyczącej współpracy z partnerami z zagranicy.

Fundusze pod lupą JOANNA WALENTYNOWICZ, PMP® Wrzesień-Październik | NR 1(1) 2016

Program „Cyfrowa szkoła” w latach 2014–2020

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – „Cyfrowa szkoła” – był programem pilotażowym, realizowanym w latach 2012–2013. Dzięki doświadczeniom pozyskanym z jego realizacji powstały rekomendacje dla wieloletniego programu cyfryzacji szkół (zostały one zaprezentowane w Sprawozdaniu z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”).

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży