marzec - kwiecień | 2 (2) 2015

Konkursy grantowe Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Joanna Walentynowicz, PMP®


Menedżer ds. funduszy europejskich w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy z różnych źródeł na projekty placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i firm szkoleniowych. Posiada certyfikat Project Management Professional, wydawany przez amerykański Project Management Institute, poświadczający kwalifikacje w zarządzaniu projektami.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) powstał w roku 2000 i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma status organizacji międzynarodowej, a jego sekretariat znajduje się w Bratysławie. Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, wzmocnienie kontaktów pomiędzy społeczeństwami państw Grupy Wyszehradzkiej, a także rozwój współpracy w różnych obszarach: kultury, nauki, edukacji, turystyki oraz wymiany młodzieży. Prowadzi programy grantowe, które prezentujemy poniżej.

Dlaczego warto zainteresować się konkursami MFW?

 • MFW jest stabilnym źródłem finansowania, które oferuje granty w ramach cyklicznych konkursów, co pozwala na zaplanowanie składania wniosków (od kilku lat nie było żadnej przerwy w programach grantowych MFW).
 • Mogą do niego aplikować różnorodne instytucje, bez względu na to, czy mają charakter publiczny, czy niepubliczny.
 • Z MFW można ubiegać się o środki na różnorodne działania w ramach kilku głównych obszarów – katalog działań możliwych do finansowania nie jest zawężony, liczy się dobry pomysł i przekonujące uzasadnienie.
 • MFW udostępnia kilka typów grantów, dzięki czemu dana instytucja może dobrać typ grantu odpowiedni do jej potrzeb i możliwości.
 • MFW oferuje kilka terminów w ciągu roku, jeśli zatem nie uda się złożyć wniosku w danym terminie, istnieje możliwość złożenia go w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Typy grantów

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oferuje następujące typy grantów:

 1. Małe granty (Small Grants) – granty na małe inicjatywy, tzw. eventowe, najczęściej dotyczą konkretnych krótkoterminowych przedsięwzięć (np. konferencji, warsztatów), które mają niskie budżety (maksymalna wysokość dotacji wynosi 6.000 EUR).
 2. Granty standardowe (Standard Grants) – granty na większe inicjatywy, wnioskowana dotacja przekracza 6.000 EUR.

Zarówno małe, jak i standardowe granty umożliwiają realizację projektów w ramach następujących sześciu obszarów:

 • współpraca kulturalna (festiwale filmowe i teatralne, wystawy i publikacje),
 • badania oraz wymiana naukowa (warsztaty akademickie, konferencje),
 • edukacja (seminaria, warsztaty edukacyjne),
 • wymiana młodzieży (obozy letnie, wymiany szkolne),
 • współpraca transgraniczna (lokalne i regionalne projekty odpowiadające na specyficzne potrzeby transgraniczne),
 • promocja turystyki (portale turystyczne i broszury, promocja stron internetowych).
 1. Granty strategiczne (Strategic Grants) – granty na projekty odwołujące się do priorytetów rocznych wyznaczanych przez władze Grupy Wyszehradzkiej. Priorytety te dotyczą kwestii wspólnych i najbardziej istotnych dla Grupy Wyszehradzkiej. W roku 2015 są to:
 • Grupa Wyszehradzka a Ukraina,
 • Powiązanie transportu i innych systemów infrastrukturalnych Grupy Wyszehradzkiej,
 • Powiązanie i uwolnienie rynku energii w Grupie Wyszehradzkiej w praktyce.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Fundusze pod lupą MAŁGORZATA KASPERCZAKOWA KATARZYNA DOBRZELEWSKA Wrzesień-Październik | NR 2(2) 2016

„Współpraca szkół” w Erasmusie+. Ogrom możliwości dzięki ogromnym środkom

W programie Erasmus+ jedną z trzech kluczowych akcji jest „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. W jej ramach wspiera się m.in. partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Środki przewidziane na współpracę od dwóch/trzech do dziesięciu partnerów to 150 tys. euro rocznie. Co ważne, „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” zastąpiły dawne „Partnerskie projekty szkół”. Zastąpiły to jednak za mało powiedziane – Erasmus+ diametralnie zmienił możliwości międzynarodowej współpracy dla szkół.

Szukamy funduszy KATARZYNA PRZYBYSZ Wrzesień-Październik | NR 2(2) 2016

Konkursy nie dla szkół? A jednak…

Każdy dyrektor placówki oświatowej stara się rozszerzać jej działania statutowe. Poszukując źródeł finansowania swoich pomysłów, trafiamy często na konkursy, w których jako szkoła nie możemy bezpośrednio brać udziału. W niniejszym artykule przedstawimy sposoby na sięgnięcie nawet po te granty, które nie są przeznaczone wprost dla placówek oświatowych, natomiast cele, na które można pozyskać środki, zdecydowanie są dla szkoły interesujące.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży