styczeń - luty | 1 (1) 2015

Erasmus+. Gdzie są w nim pieniądze dla szkół?

Małgorzata Kasperczakowa


Założycielka pracowni Edytorium.pl. Współpracownik m.in. Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, w którym odpowiada za pozyskiwanie grantów na projekty realizowane przez placówki oświatowe oraz NGO. Praktyk z bogatym doświadczeniem w opracowywaniu wniosków, raportów i sprawozdań finansowych. Koordynator projektów. Autorka wniosków o fundusze m.in. z Comeniusa i jego następcy – programu Erasmus+, a także fundacji korporacyjnych i innych źródeł. Prowadzi warsztaty z tworzenia projektów i pisania wniosków o granty, darowizny i inne formy finansowania potrzeb placówek oświatowych oraz NGO.

Katarzyna Dobrzelewska


Ekspert z pracowni Edytorium.pl z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu projektów, wniosków, raportów i sprawozdań finansowych w programach mobilnościowych. Prowadzi w całej Polsce praktyczne warsztaty z tworzenia projektów i pisania wniosków w programie Erasmus+.

Największy nacisk w programie Erasmus+ został położony na zagraniczne wyjazdy służące rozwijaniu umiejętności uczniów/słuchaczy oraz kadry. W zależności od rodzaju zakładanych działań szkoły mogą wnioskować o granty w dwóch tzw. akcjach – akcji 1. obejmującej mobilności edukacyjne oraz akcji 2. dotyczącej współpracy z partnerami z zagranicy.

Erasmus+ funkcjonuje od 1 stycznia 2014 roku. To siedmioletni program wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Jednym z głównych założeń programu jest rozwój umiejętności jego uczestników oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

Erasmus+ połączył w całość kilka dotychczasowych programów funkcjonujących w latach 2007–2013, m.in. Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu, Grundtvig. Siedmioletni budżet nowego programu wynosi 14,7 mld euro.

W programie Erasmus+ mogą w pełni uczestniczyć następujące państwa:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Islandia,
 • Liechtenstein,
 • Norwegia,
 • Turcja,
 • była Jugosłowiańska Republika Macedonii,
 • Konfederacja Szwajcarska.

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich. Należą do nich:

 • wschodnie kraje partnerskie: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina,
 • południowe kraje basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja,
 • zachodnie Bałkany: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia,
 • Federacja Rosyjska.

Erasmus+. Kluczowe możliwości dla szkół

Analiza możliwości, jakie stwarza Erasmus+ szkołom, prowadzi do wniosku, że program oferuje bardzo korzystne wsparcie finansowe:

 • placówkom prowadzącym edukację formalną (począwszy od przedszkoli, a skończywszy na szkołach dla dorosłych),
 • placówkom, które prowadzą edukację pozaformalną osób od 13. roku życia aż po seniorów.

Działania dotowane przez program to zagraniczne wyjazdy kadry i/lub uczniów/słuchaczy. Są one organizowane w ramach jednej z dwóch akcji programu: 1. Mobilności edukacyjnej osób albo 2. Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. W zależności od tego, jakiego rodzaju edukacji dotyczy projekt i w jakiego typu placówce ma być prowadzony, zostanie przypisany do jednego z sektorów programu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Fundusze pod lupą MAŁGORZATA KASPERCZAKOWA KATARZYNA DOBRZELEWSKA Wrzesień-Październik | NR 1(1) 2016

Nie taki diabeł straszny… Program Erasmus+ dostępny także dla szkół podstawowych

Ponad 760 tys. euro otrzymały szkoły podstawowe z całej Polski w pierwszym rozdaniu środków na „Mobilność kadry” w ramach programu Erasmus+. Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone na wyjazdy kadry w celach edukacyjnych. Termin ubiegania się o kolejne granty na ten cel mija 4 marca 2015 roku.

Fundusze pod lupą JOANNA WALENTYNOWICZ, PMP® Wrzesień-Październik | NR 1(1) 2016

Program „Cyfrowa szkoła” w latach 2014–2020

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – „Cyfrowa szkoła” – był programem pilotażowym, realizowanym w latach 2012–2013. Dzięki doświadczeniom pozyskanym z jego realizacji powstały rekomendacje dla wieloletniego programu cyfryzacji szkół (zostały one zaprezentowane w Sprawozdaniu z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”).

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży