listopad - grudzień | 6 (18) 2017

Idzie nowe z Erasmusem Plusem

Małgorzata Kasperczakowa


Założycielka pracowni Edytorium.pl. Współpracownik m.in. Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, w którym odpowiada za pozyskiwanie grantów na projekty realizowane przez placówki oświatowe oraz NGO. Praktyk z bogatym doświadczeniem w opracowywaniu wniosków, raportów i sprawozdań finansowych. Koordynator projektów. Autorka wniosków o fundusze m.in. z Comeniusa i jego następcy – programu Erasmus+, a także fundacji korporacyjnych i innych źródeł. Prowadzi warsztaty z tworzenia projektów i pisania wniosków o granty, darowizny i inne formy finansowania potrzeb placówek oświatowych oraz NGO.

Ogłoszono „Przewodnik po Programie Erasmus+ na rok 2018”. Co to dla nas oznacza? Dzięki temu wiemy, jakie zasady będą obowiązywać wnioskodawców od stycznia. Jest wiele korzystnych zmian, a najważniejsza z nich to budżet dla Polski większy w porównaniu z zeszłorocznym aż o 200 mln euro.

WYMIANY NA WAGĘ ZŁOTA

Komisja Europejska będąca twórcą i fundatorem Programu Erasmus+ w 2018 r. wydaje się dążyć do tego, by jak największa liczba szkół mogła uzyskać środki na współpracę w partnerstwach oraz wymiany uczniów i nauczycieli. Chodzi tu o projekty noszące nazwę „Współpraca szkół”. To w nich dokonała największej liczby zmian, włącznie z podniesieniem stawek na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wyjazdów.

Mechanizmem mającym regulować liczbę przyznanych grantów jest kwota grantu przysługująca szkole w jednym projekcie. Wynosi ona 16 500 euro na rok. Zrezygnowano jednocześnie z regulatora w postaci maksymalnej liczby mobilności w projekcie (np. w projektach z 2017 r. musieliśmy się zmieścić w stu). Nie znamy jeszcze dokładnej kwoty, którą polska Narodowa Agencja będzie miała do podziału na „Współpracę szkół” w 2018 r. Gdyby zasady te obowiązywały w 2017 r., na roczne granty mogłoby liczyć aż 858 szkół! A przecież pula w 2018 r. będzie znacząco większa, o czym już od października na szkoleniach dla beneficjentów mówili pracownicy Narodowej Agencji. Liczę więc na to, że w 2018 r. ponad 1000 szkół otrzyma granty na tzw. wymiany.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 15  Strona 16

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Listopad-Grudzień | NR 6(18) 2017

Projekt z klasą!

„Projekt z klasą” to dobrze znany konkurs – ma już swoją ósmą edycję. W tym roku zaproszenie do udziału kierowane jest do nauczycieli klas IV–VII w szkołach podstawowych oraz nauczycieli wszystkich klas w szkołach ponadpodstawowych (gimnazja, licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe).

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży