Erasmus +

Erasmus +

Osobny dział dedykujemy programowi Erasmus+, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem naszych Czytelników ze względu na swoją szeroką ofertę. Na bieżąco śledzimy zmiany w kolejnych edycjach naborów o fundusze na zagraniczne szkolenia kadry, wymiany uczniów, spotkania młodzieży, czy wyjazdy w celu nauczania zagranicą. Pokazujemy wzorcowe wnioski, podpowiadamy jak szukać partnerów oraz jak realizować projekty i prawidłowo raportować do Narodowej Agencji.

dr Małgorzata Kasperczakowa


Face to face z kontrolerami Erasmusa+

Narodowa Agencja może złożyć wizytę monitorującą w placówce, która realizuje projekt wymian. Z czym to się wiąże i czy obawiać się tej wizyty? W niniejszym artykule zamieszczamy odpowiedź na te i inne pytania oraz podpowiadamy, jak wypełnić Kwestionariusz dla beneficjenta przed wizytą monitorującą przebieg realizacji projektu Partnerstwa strategiczne. Edukacja szkolna.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

dr Małgorzata Kasperczakowa


Jakie postępy w raporcie postępu? O raportowaniu w projektach wymian

Projekty realizowane w Akcji 2., czyli partnerstwa strategiczne, muszą być opisane w tzw. raporcie postępu, czyli raporcie przejściowym. Jest on udostępniany każdemu beneficjentowi w systemie Mobility Tool+. Szkoła jest informowana o jego udostępnieniu mailowo na około 60 dni przed ostateczną datą złożenia raportu, warto jednak już teraz zapoznać się z pytaniami, na które przyjdzie odpowiadać w tym dokumencie obowiązkowym dla każdego koordynatora projektu wymian.

dr Małgorzata Kasperczakowa


Idzie nowe z Erasmusem Plusem

Ogłoszono „Przewodnik po Programie Erasmus+ na rok 2018”. Co to dla nas oznacza? Dzięki temu wiemy, jakie zasady będą obowiązywać wnioskodawców od stycznia. Jest wiele korzystnych zmian, a najważniejsza z nich to budżet dla Polski większy w porównaniu z zeszłorocznym aż o 200 mln euro.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży