maj - czerwiec | 3 (3) 2015

O warunkach ogólnych Umowy finansowej w Programie Erasmus+

Dariusz Skrzyński


Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, menedżer projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej; prowadzi szkolenia i konferencje dla kadry kierowniczej oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli; właściciel serwisu www.eduprawnik.pl; prowadzi Kancelarię Prawną EDUPRAWNIK specjalizującą się w obsłudze palcówek oświatowych oraz wydawców.

Umowa finansowa będzie udostępniona do pobrania w systemie dokumentów OnLine FRSE pod adresem http://online.frse.org.pl/. O możliwości jej pobrania szkoły zostaną powiadomione mailowo. Szkoła powinna upewnić się, czy dokumenty zawierające wszystkie konieczne dane, uprzednio załączone do profilu w systemie URF, są aktualne. Brak aktualnych dokumentów w systemie URF skutkować może odmową podpisania Umowy finansowej.

Dwa podpisane egzemplarze Umowy należy przesłać listem poleconym na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
z dopiskiem: Projekt w sektorze Edukacja Szkolna – Umowa finansowa w terminie 30 dni kalendarzowych od daty poinformowania o udostępnieniu Umowy. Niedotrzymanie terminu może zostać uznane za odstąpienie od zamiaru podpisania Umowy.

Warunki ogólne umowy finansowej Na stronie www.erasmusplus.org.pl/dokumenty/edukacja-szkolna/ znajdują się „Warunki ogólne Umowy finansowej obowiązujące od 24.09.2014 r.” będące ogólnymi zasadami obowiązującymi w ramach Erasmus+, podobnie jak „Ogólne Warunki Ubezpieczeń” (OWU) przy umowach ubezpieczenia. Poniżej zamieszczony został opis warunków ogólnych z podaniem obowiązków prawnych nałożonych na Beneficjentów – przedszkola, szkoły, placówki oraz praktyczne uwagi do tych obowiązków.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Strona 29 Strona 30

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Drobnym drukiem DARIUSZ SKRZYŃSKI Wrzesień-Październik | NR 3(3) 2016

O warunkach szczególnych Umowy finansowej w Programie Erasmus+

Na całość materiałów prawych związanych z Umową finansową w Programie Erasmus+ składają się następujące dokumenty (wykaz dokumentów dla Projektów zatwierdzonych w 2014 roku):

 • Umowa finansowa,
 • Warunki ogólne Umowy finansowej obowiązujące od 24.09.2014 r.,
 • Załącznik I: Opis Projektu,
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet Projektu,
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne,
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mających zastosowanie w Umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu:
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej,
  • Karta jakości mobilności,
  • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży