styczeń - luty | 1 (13) 2017

Czym się rożni zbiórka publiczna od loterii, kiermaszu i konkursu? Co i gdzie trzeba zgłaszać

Dariusz Skrzyński


Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, menedżer projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej; prowadzi szkolenia i konferencje dla kadry kierowniczej oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli; właściciel serwisu www.eduprawnik.pl; prowadzi Kancelarię Prawną EDUPRAWNIK specjalizującą się w obsłudze palcówek oświatowych oraz wydawców.

Bardzo częstym błędem organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń na ternie placówek oświatowych czy z udziałem społeczności szkolnej jest brak wiedzy na temat różnicy pomiędzy sposobami pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na różne cele. Ma to również swoje konsekwencje prawne. Do przeprowadzenia zbiórki wystarczy poprawnie wypełnione zgłoszenie, natomiast zorganizowanie loterii wymaga już zezwolenia. Z kolei kiermasz i konkursu wymagają zgody dyrektora.

ZBIÓRKA PUBLICZNA

Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach publicznych, czyli dostępne dla nieokreślonej liczby osób (do puszek, skarbon stacjonarnych i koszy, na ulicy, w parku, na cmentarzu, ale także za zgodą właściciela/posiadacza/ kierownika urzędu w restauracjach, zakładach pracy oraz chodzenia od domu do domu itp.) na cel pozostający w sferze pożytku publicznego (np. charytatywny, chore dziecko) oraz na cele religijne. Pieniądze lub dary rzeczowe mogą zbierać organizacje (np. fundacje, stowarzyszenia), ale też każda osoba – o ile wraz z innymi założy komitet społeczny, powołany specjalnie w celu przeprowadzenia takiej zbiórki. Mogą to zrobić co najmniej 3 osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych. Powołanie do życia komitetu powinno nastąpić na podstawie aktu założycielskiego, który muszą podpisać wszyscy członkowie komitetu (poświadczenie notarialne nie jest konieczne).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży