marzec - kwiecień | 2 (2) 2015

Wymiany międzynarodowe – temat na czasie

Katarzyna Przybysz


Wykładowca przedmiotu „Krajowe źródła pozyskiwania funduszy” w programie studiów podyplomowych „Zarządzanie projektem w placówce oświatowej” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych dofinansowanych z różnych źródeł, m.in.: Fundacji Grupy TP/Fundacji Orange, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Kuratorium Oświaty oraz Unii Europejskiej w ramach EFS. Prelegent konferencji, edukator i doradca w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla edukacji. Nauczyciel biologii i chemii z kilkunastoletnim stażem, członek elitarnej grupy eduzmieniaczy SUPERBELFRZY.RP. Praktyk i pracoholik.

Zanim sięgniemy po duże dotacje unijne, warto zobaczyć, co oferują krajowi grantodawcy. Przykład wymiany polsko-ukraińskiej współfinansowanej przez Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu „Pieśni i tańce ludowe – kultura polsko-ukraińska”

Uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborna w Przez– marku (woj. pomorskie) w grudniu ubiegłego roku wzięli udział w wymianie międzynarodowej z młodzieżą z Ukrainy. Działanie było współfinansowane przez Narodowe Centrum Kultury (NCK) w ramach programu polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży. Program jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat. W ramach dotacji NCK możliwe jest dofinansowanie wspólnych projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej lub pobyt na Ukrainie grupy młodzieży polskiej wraz z opiekunami.

Celami operacyjnymi tego konkursu dotacyjnego są: wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców, zdobycie wiedzy na temat współczes– nej Polski i Ukrainy, pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych oraz zapoznanie młodzieży z historią lokalną. Niestety szkoły nie mogą brać udziału w tym konkursie, dlatego jedynym sposobem na skorzystanie z dotacji jest znalezienie samorządowej instytucji kultury lub organizacji pozarządowej, która może stać się beneficjentem NCK.

Gimnazjum z Przezmarka zostało zaproszone do udziału w wymianie przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur z Iławy, która we współpracy z firmą WBM Polska pozyskała dotację na ten cel. W realizacji projektu uczestniczyły:

  • dwudziestoosobowa grupa młodzieży (14–15 lat) z gimnazjum w Przezmarku (powiat sztumski),
  • dwudziestoosobowa grupa młodzieży (15–18 lat) z Ukrainy – uczniowie gimnazjum w miejscowości Krasnopilla, obwód sumski.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Szukamy funduszy KATARZYNA PRZYBYSZ Wrzesień-Październik | NR 2(2) 2016

Konkursy nie dla szkół? A jednak…

Każdy dyrektor placówki oświatowej stara się rozszerzać jej działania statutowe. Poszukując źródeł finansowania swoich pomysłów, trafiamy często na konkursy, w których jako szkoła nie możemy bezpośrednio brać udziału. W niniejszym artykule przedstawimy sposoby na sięgnięcie nawet po te granty, które nie są przeznaczone wprost dla placówek oświatowych, natomiast cele, na które można pozyskać środki, zdecydowanie są dla szkoły interesujące.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży