Autor

jest prezeską zarządu Centrum PISOP, ekspertką ds. zarządzania organizacją pozarządową. Redaktor naczelna i współautorka publikacji, m.in.: „Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”, „Ewaluacja projektów miękkich. Kompendium”, „Kompendium wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym”, „Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej?”. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia projektów, pozyskiwania środków, partnerskiej współpracy, ewaluacji, zarządzania organizacją. Przewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członkini Zarządu Sieci SPLOT oraz Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

Artykuły

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży