Jak pozyskać dodatkowe fundusze na funkcjonowanie
placówki publicznej oraz niepublicznej

PIENIĄDZE


DLA SZKOŁY


Zamów prenumeratę

Sprawdź warunki

Jedyny na rynku
praktyczny magazyn informacyjny
dotyczący funduszy dla szkół

SPECJALNIE DLA PAŃSTWA

WYBIERAMY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA SZKÓŁ

DOSTĘPNE TU I TERAZ

 • wskazujemy najkorzystniejsze programy grantowe
 • sprawdzamy, jaką wysokość dotacji można uzyskać i podpowiadamy,
  na jakie cele można przeznaczyć otrzymane środki
 • dostarczamy gotowych propozycji projektów, które pozwolą pozyskać pieniądze dla szkoły
 • pokazujemy krok po kroku, jak napisać wnioski o granty do poszczególnych organizacji, aby spełnić kryteria formalne
  i merytoryczne
 • doradzamy, jak przygotować budżet, aby otrzymać maksymalną kwotę dofinansowania
 • pilnujemy terminów naboru i wyjaśniamy kryteria oceny wniosków

Zamów bezpłatny egzemplarz

Zamów bezpłatnie pierwszy numer

magazynu "Pieniądze są Dla Szkoły"

i sprawdź, czy pismo spełnia Twoje oczekiwania.

Wybieramy najlepsze granty, znajdujemy różnorodne źródła dotacji, opracowujemy przejrzyste zestawienia w układzie:

Szukamy funduszy

STAŁE DZIAŁY MAGAZYNU

W AKTUALNYM NUMERZE

Fundusze pod lupą

Terminarz naborów

Przypominamy o zbliżających się terminach składania aplikacji
o granty fundacji krajowych, granty zagraniczne, środki unijne
z Programu Erasmus+ oraz fundusze z programów krajowych
i Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fundusze pod lupą

Wniosek krok po kroku

Eksperci - praktycy instruują, jak pole po polu wypełnić wnioski o środki z poszczególnych programów, aby spełnić wymogi narzucone przez instytucję udzielającą grantów oraz wskazują, jak uniknąć błędów w procedurze aplikowania.

Eksperci szczegółowo omawiają część budżetową wniosków
i podpowiadają, jak uzyskać maksymalną kwotę środków,
i w których obszarach można wygospodarować dodatkowe fundusze dla placówki.

Magia budżetu

Narzędziownia

Pokazujemy wzorcowo wypełnione wnioski o fundusze do poszczególnych instytucji, a także raporty
i sprawozdania z realizacji projektów.

Case studies

Prezentujemy pomysły i dobre praktyki różnych szkół oraz przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników dotyczące merytorycznych, prawnych i księgowych aspektów realizacji projektów grantowych.

Czytelnicy pytają


Terminarz naborów

Skąd pieniądze jesienią 2016 roku?

Focus na projekt

Poradnik koordynatora projektu

Po co nam te pieniądze - punkt wyjścia do pozyskania funduszy. Diagnoza potrzeb szkoły lub przedszkola

Rozkładamy na czynniki pierwsze wybrany program. Wyjaśniamy, korzystając z wiedzy i doświadczenia współpracujących z Magazynem ekspertów, jakie kroki powinna podjąć placówka, aby uzyskać grant, podpowiadamy konkretne działania i podsuwamy pomysły, jak skorzystać z programów, których adresatem są instytucje inne niż szkoła.

 • nazwa programu grantowego/dotacyjnego
 • kto może skorzystać ze środków
 • cele, na które można przeznaczyć pozyskane środki
 • maksymalna wysokość dotacji
 • opis procedury składania wniosku
 • dokumentacja i niezbędne formalności
 • tematyka projektów

WYDANIE WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016

Pokochaj LOWE, czyli jak otrzymać środki dla szkoły, nie będąc beneficjentem

Placówki oświatowe są blisko lokalnej społeczności i często stają się naturalną przestrzenią edukacyjno-szkoleniową. Ministerstwo Edukacji Narodowej, poszukując rozwiązania problemu niskiego poziomu uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu i szkoleniu, uruchomiło w czasie wakacji konkurs, w którego centrum są placówki oświatowe. Według MEN to właśnie one mogą stać się ośrodkami wychodzącymi z ofertą edukacyjno-szkoleniową do dorosłych mieszkańców. O co chodzi w konkursie LOWE? I dlaczego placówki oświatowe powinny się nim zainteresować?

Projekt: Głucha wioska na Podlasiu

Swoimi wrażeniami z realizacji projektu dzieli się jego koordynatorka Pani Alicja Zienkiewicz- Zielińska. Grantodawcą: Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Wszyscy wiemy, że potrzeby szkoły są ogromne. Ale taka informacja nie wystarczy. Większość organizacji i podmiotów wspierających placówki oświatowe poprosi o wskazanie obszarów, na które szukamy pieniędzy, zanim zdecyduje się nam pomóc. Pomysł na projekt, który będzie sposobem na uzyskanie pieniędzy, to kluczowy moment zdobywania funduszy. A najlepszym sposobem na wiarygodny projekt jest oparcie go na realnych potrzebach placówki. Zacznijmy od tego, żeby właściwie te potrzeby zdiagnozować.

Drobnym drukiem

Eksperci pomagają zrozumieć zapisy w umowach finansowych oraz wyjaśniają ich znaczenie dla beneficjentów

Partnerstwo dla pieniędzy

Wskazujemy z kim i w jaki sposób szkoła może nawiązać współpracę, aby uzyskać dostęp do szerszej puli funduszy, które nie są bezpośrednio dostępne dla placówek oświatowych.

Nie tylko pieniądze są dla szkoły

Poza grantami finansowymi istnieje wiele konkursów oraz programów dla szkół, które oferują wsparcie lub nagrody w postaci rzeczowej. Wybieramy najciekawsze inicjatywy i omawiamy zasady udziału w takich przedsięwzięciach.

Bez terminu

Opisujemy szerokie możliwości pozyskania środków, jakie stwarza fundraising, prezentujemy różnorodne metody działania oraz uczymy technik, które warto uruchomić, aby zaspokoić finansowe i rzeczowe potrzeby szkoły.

Drobnym drukiem

Co to jest pomoc de minimis? A także kumulacja pomocy i różne formy jej występowania. Od teorii do praktyki. Część II

Artykuł jest drugą częścią przewodnika po meandrach unijnych regulacji prawnych. Tym razem obszarem zainteresowania jest szczególny rodzaj pomocy, który nazywamy pomocą de minimis. Oprócz tego autor wyjaśnia również, jakie są poziomy występowania pomocy publicznej i kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem kumulacji pomocy.

Bez terminu

„ReAnimacja Stołówki” z portalem PolakPotrafi.pl, czyli jak przeprowadzić społeczną zbiórkę pieniędzy

U podstaw każdego kreatywnego działania stoi marzenie. Zalążkiem projektu „ReAnimacja Stołówki” było marzenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu o nowej, kolorowej stołówce. Dlaczego autorzy projektu wybrali finansowanie społecznościowe (czyli crowdfunding), jako sposób na pozyskanie funduszy? Co przemawia za crowdfundingiem i jak najskuteczniej zabiegać o donatorów?

Projekt: Odkrywamy Janusza Korczaka dla siebie i innych

O wyzwaniach związanych z realizacją i korzyściach płynących z projektu opowiada koordynatorka Elżbieta Berent. Grantodawca: Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Okiem koordynatora

Zadania koordynatora w programie Erasmus+. O projekcie „Bądźmy szkołą w chmurze” opowiada Sylwia Kaniewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku

Wniosek krok po kroku

Piszemy europejski plan rozwoju szkoły w projekcie mobilności kadry edukacji szkolnej

Przygotowując projekt mobilności kadry szkolnej w ramach programu Erasmus+, trzeba opracować tzw. europejski plan rozwoju szkoły/przedszkola. To kluczowa część wniosku, rzutująca na jego całościową ocenę.

Aktualności

Trzymamy rękę na pulsie w tematyce pozyskiwania dodatkowych funduszy przez placówki oświatowe. Informujemy o wartościowych programach dla oświaty. Zapowiadamy nadchodzące wydarzenia, podsumowujemy te, które już się odbyły, chwalimy się naszymi patronatami. Dzielimy się najświeższymi informacjami dotyczącymi szkół i przedszkoli.

Focus na projekt

Publikujemy teksty, w których przybliżamy projekty, które dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z różnych programów grantowych zostały już zrealizowane. Pokazujemy, komu, na co i ile pieniędzy udało się zdobyć oraz jakie działania można przeprowadzić w ramach projektu.

Okiem koordynatora

Rozmawiamy z aktywnymi koordynatorami projektów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, chwalą się sukcesami, ale i otwarcie mówią o popełnionych błędach. Dzięki temu wywiady stają się cennym źródłem informacji dla przyszłych beneficjentów krajowych i europejskich programów grantowych.

Poradnik koordynatora projektu

Radzimy, od czego zacząć myślenie o realizacji projektu i pozyskiwaniu funduszy. Prezentujemy metody diagnozowania potrzeb placówki i przekładania potrzeb na konkretne projekty. Opisujemy na przykładach kolejne etapy pracy projektowej aż do podsumowania projektu i rozpowszechnienia jego rezultatów.

NOWY DZIAŁ

NOWY DZIAŁ

NOWY DZIAŁ

NOWY DZIAŁ

WZORCOWA DOKUMENTACJA

- od składania wniosku do rozliczenia projektu

Gotowe do wykorzystania, edytowalne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków oraz realizacji projektów i monitorowania wykorzystania środków grantowych wszystkie dokumenty zebrane są

w pakietach adekwatnych dla danego programu grantowego.

Komplet 3 płyt CD dołączanych do prenumeraty czasopisma

wzory wniosków
listy sprawdzające zgodność projektu z wymogami programu
przykłady kalkulacji budżetowych
ankiety sprawdzające
instrukcje i listy kontrolne
harmonogramy realizacji projektu
raporty końcowe
sprawozdania z realizacji projektu
rozliczenia budżetu projektu

PIENIĄDZE SĄ DLA SZKOŁY
ZAMÓWIENIE PRENUMERATY

Prenumerata roczna czasopisma: 6 numerów dwumiesięcznika; format A4, 44 strony. Prenumerata płatna przelewem na podstawie faktury VAT dołączonej do pierwszego numeru. Przedłużenie prenumeraty na kolejny rok nie wymaga odrębnego zamówienia i następuje automatycznie, o ile zamawiający nie złoży pisemnej rezygnacji przed końcem ostatniego miesiąca aktualnie trwającej prenumeraty. Koszty dostawy i pakowania za wszystkie numery czasopisma w wysokości 39 zł + 23% VAT doliczane są jednorazowo do ceny zamówionej prenumeraty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu świadczenia usług dostępnego na stronie: www.agencjapracytworczej.pl

Wydawca publikacji, czasopism oraz portali m.in. dla sektora edukacji.

Organizator szkoleń i praktycznych kursów wspierających placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz organizacje kulturalne w pozyskiwaniu grantów ze środków unijnych oraz innych źródeł finansowania.
Kontakt

Szkolenia

Email: kontakt@pieniadzedlaszkoly.pl

Tel.: 61 221 69 78; Fax: 61 847 11 35
Adres: ul. Żuławska 10, Poznań 60-412
www.agencjapracytworczej.pl
KRS 0000470869, Sąd Rejonowy w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 7773232650, Regon 302483298

×

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny egzemplarz