Jak pozyskać dodatkowe fundusze na funkcjonowanie
placówki publicznej oraz niepublicznej

PIENIĄDZE


DLA SZKOŁY


Zamów prenumeratę

Sprawdź warunki

Jedyny na rynku
praktyczny magazyn informacyjny
dotyczący funduszy dla szkół

Drodzy Czytelnicy,

Zamów bezpłatny egzemplarz

Zamów bezpłatnie pierwszy numer

magazynu "Pieniądze są Dla Szkoły"

i sprawdź, czy pismo spełnia Twoje oczekiwania.

Wraz z końcem roku chcielibyśmy zaprezentować Wam zupełnie nową odsłonę Magazynu!

Jak zawsze, zależy nam na tym, aby spełniać Wasze oczekiwania i przekazywać naszym Czytelnikom najbardziej atrakcyjne i przydatne informacje – wyłącznie w przyjazny i przejrzysty sposób.

Widzimy, że obecnie najbardziej interesują Was możliwości pozyskiwania środków finansowych, które dostępne są w krótkiej perspektywie, niezależnej od niepewnej sytuacji w szkolnictwie.

Dlatego w nowej formule czasopisma wyeksponowaliśmy przede wszystkim zagadnienia dotyczące funduszy ze źródeł krajowych. Już w aktualnym wydaniu dostarczamy Wam mnóstwa pomysłów na konkretne projekty, które pomogą Wam na bieżąco dofinansować szkołę.

Zachęcamy do lektury!

Redakcja magazynu

Eksperci - praktycy instruują, jak pole po polu wypełnić wnioski o środki z poszczególnych programów, aby spełnić wymogi narzucone przez instytucję udzielającą grantów oraz wskazują, jak uniknąć błędów w procedurze aplikowania.

Wniosek krok po kroku

STAŁE DZIAŁY MAGAZYNU

W AKTUALNYM NUMERZE

Szukamy funduszy

Magia budżetu

Eksperci szczegółowo omawiają część budżetową wniosków i podpowiadają, jak uzyskać maksymalną kwotę środków, oraz w których obszarach można wygospodarować dodatkowe fundusze dla placówki.

Drobnym drukiem

Partnerstwo dla pieniędzy

Wskazujemy z kim i w jaki sposób szkoła może nawiązać współpracę, aby uzyskać dostęp do szerszej puli funduszy, które nie są bezpośrednio dostępne dla placówek oświatowych.

Poza grantami finansowymi istnieje wiele konkursów oraz programów dla szkół, które oferują wsparcie lub nagrody w postaci rzeczowej. Wybieramy najciekawsze inicjatywy i omawiamy zasady udziału w takich przedsięwzięciach.

Nie tylko pieniądze są dla szkoły

Narzędziownia

Pokazujemy wzorcowo wypełnione wnioski o fundusze do poszczególnych instytucji, a także raporty
i sprawozdania z realizacji projektów.


Fundusze pod lupą


Aktualności

Okiem koordynatora

Eksperci pomagają zrozumieć zawiłości prawne oraz zapisy w umowach finansowych, a także wyjaśniają ich znaczenie dla beneficjentów.

WYDANIE LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2016

O Funduszu Stypendialnym IKEA FAMILY opowiada Katarzyna Dulko-Gaszyna.

W ramach programu „Na rodzinę można liczyć” szkoły mogą skorzystać z całorocznych stypendiów dla swoich uczniów. W artykule wyjaśniamy, jakie działania może podjąć szkoła i jakie kryteria należy spełniać, żeby przystąpić do programu.


Relacja z II Konferencji Pieniądze są dla szkoły
A w niej nowatorski podział metod zdobywania funduszy, który pomoże Czytelnikom zaplanować działania w Waszych placówkach w roku 2017.

ERASMUS+ w przedszkolu? To możliwe!
Tym razem Dr Małgorzata Kasperczakowa pokazuje na przykładzie poznańskiej placówki, że kadra przedszkolna również może skorzystać z grantu na Mobilność osób i odwiedzić kilka krajów europejskich korzystając z kursów dokształcających dla nauczycieli.

Bez terminu

Pokazujemy najbardziej podstawowe działania, jakie szkoła może podjąć dla zdobywania funduszy niezależne od konkursów grantowych. Uczymy, jak napisać list do sponsora, zorganizować zbiórkę pieniężną, szkolną loterię czy pozyskać darowiznę.

Focus na projekt

Prezentujemy pomysły i dobre praktyki różnych szkół oraz przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie. Pokazujemy, komu, na co i ile pieniędzy udało się zdobyć oraz jakie działania można przeprowadzić w ramach projektu. Dostarczamy gotowych inspiracji do tworzenia własnych projektów!

Poradnik koordynatora projektu

Radzimy, od czego zacząć myślenie o realizacji projektu i pozyskiwaniu funduszy. Opisujemy na przykładach kolejne etapy pracy projektowej od diagnozy potrzeb do podsumowania projektu i rozpowszechnienia jego rezultatów.

Okiem koordynatora

W tym dziale koordynatorzy projektów dzielą się swoim doświadczeniem, chwalą sukcesami, a także podpowiadają, jak ustrzec się błędów podczas realizacji projektów funduszowych.

Wniosek krok po kroku


Co to jest pomoc de minimis? A także kumulacja pomocy i różne formy jej występowania. Od teorii do praktyki.
Część II

Jak rozumieć bariery równościowe w tym zakresie? Czym jest standard minimum? Na praktycznych przykładach pokazujemy, jak spełnić każde z 5 kryteriów w zakresie równości i w jaki sposób uzasadnić je we wniosku.

Terminarz naborów

Skąd pieniądze na koniec roku 2016?
Zastrzyk gotówki na finiszu roku kalendarzowego? Przyda się każdemu. W tym numerze terminarz składania wniosków na listopad i grudzień br.

Drobnym drukiem

Focus na projekt

Pomysł na grant. Borkowska Akademia Odpadowa

Pomysł na grant. Śladami tęczy
W obu artykułach pokazujemy pomysły na realizację projektów z programu grantowego Fundusz Naturalnej Energii organizowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz Fundację Nasza Ziemia. Koordynatorzy projektów ujawniają ich szczegóły – m.in. uzyskaną kwotę dofinansowania, wkład własny oraz zakres działań projektowych.

Szukamy funduszy

Wybieramy najlepsze granty, znajdujemy różnorodne źródła dotacji, opracowujemy przejrzyste zestawienia w układzie:

Fundusze pod lupą

Rozkładamy na czynniki pierwsze wybrany program. Wyjaśniamy, korzystając z wiedzy i doświadczenia współpracujących z Magazynem ekspertów, jakie kroki powinna podjąć placówka, aby uzyskać grant, podpowiadamy konkretne działania i podsuwamy pomysły, jak skorzystać z programów, których adresatem są instytucje inne niż szkoła.

Terminarz naborów

Przypominamy o zbliżających się terminach składania aplikacji o granty fundacji krajowych, granty zagraniczne, środki unijne z Programu Erasmus+ oraz fundusze z programów krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych.

 • nazwa programu grantowego/dotacyjnego
 • kto może skorzystać ze środków
 • cele, na które można przeznaczyć pozyskane środki
 • maksymalna wysokość dotacji
 • opis procedury składania wniosku
 • dokumentacja i niezbędne formalności
 • tematyka projektów

Temat numeru:

Grant pod choinkę?

Fundusze z krajowych fundacji dostępne na koniec roku

Fundusz Małych Grantów, Fundusz Naturalnej Energii, Projekt z klasą

W przejrzystych tabelach zestawiamy wymagania aktualnych konkursów Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, GAZ-SYSTEMU S.A. oraz Wydawnictwa Nasza Era. Podajemy terminy naboru, przykładową tematykę projektów, sposoby wykorzystania funduszy oraz omawiamy formalności.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski

Młodzieżowy Budżet Obywatelski (MBO) to inicjatywa, która pozwala najmłodszym mieszkańcom gminy decydować, na co wydane zostaną pieniądze z budżetu. Odpowiadamy na pytania: jak zorganizować taki budżet, jakie kryteria powinny spełniać projekty, żeby uzyskać dofinansowanie i w jaki sposób z tego budżetu może skorzystać szkoła.

10 pytań dotyczących zatrudnienia nauczyciela do prowadzenia zajęć finansowanych z UE
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli można finansować ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wokół tego tematu narosło wiele mitów, nie zawsze zgodnych z aktualnym stanem prawnym. Ekspert wyjaśnia w formule pytanie-odpowiedź, co jest prawdą, a co fałszem.

Elektroniczny serwis redakcyjny

Dodatkowym elementem prenumeraty jest cykliczny NL informacyjny, w którym zamieszczamy:

 • najświeższe terminy naborów o fundusze, ogłaszane między kolejnymi wydaniami magazynu,
 • dodatkowe informacje o konkursach niepieniężnych,
 • wyniki konkursów,
 • ogłoszenia o warsztatach, spotkaniach i innych wydarzeniach związanych z funduszami dla szkół.

Serwis otrzymują subskrybenci Magazynu drogą mailową, co 3 tygodnie, na adres podany w zamówieniu prenumeraty.

WZORCOWA DOKUMENTACJA

- od składania wniosku do rozliczenia projektu

Gotowe do wykorzystania, edytowalne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków oraz realizacji projektów i monitorowania wykorzystania środków grantowych wszystkie dokumenty zebrane są

w pakietach adekwatnych dla danego programu grantowego.

Komplet 3 płyt CD dołączanych do prenumeraty czasopisma

wzory wniosków
listy sprawdzające zgodność projektu z wymogami programu
przykłady kalkulacji budżetowych
ankiety sprawdzające
instrukcje i listy kontrolne
harmonogramy realizacji projektu
raporty końcowe
sprawozdania z realizacji projektu
rozliczenia budżetu projektu

PIENIĄDZE SĄ DLA SZKOŁY
ZAMÓWIENIE PRENUMERATY

Prenumerata roczna czasopisma: 6 numerów dwumiesięcznika; format A4, 44 strony. Prenumerata płatna przelewem na podstawie faktury VAT dołączonej do pierwszego numeru. Przedłużenie prenumeraty na kolejny rok nie wymaga odrębnego zamówienia i następuje automatycznie, o ile zamawiający nie złoży pisemnej rezygnacji przed końcem ostatniego miesiąca aktualnie trwającej prenumeraty. Koszty dostawy i pakowania za wszystkie numery czasopisma w wysokości 39 zł + 23% VAT doliczane są jednorazowo do ceny zamówionej prenumeraty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu świadczenia usług dostępnego na stronie: www.agencjapracytworczej.pl

Wydawca publikacji, czasopism oraz portali m.in. dla sektora edukacji.

Organizator szkoleń i praktycznych kursów wspierających placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz organizacje kulturalne w pozyskiwaniu grantów ze środków unijnych oraz innych źródeł finansowania.
Kontakt

Szkolenia

Email: kontakt@pieniadzedlaszkoly.pl

Tel.: 61 221 69 78; Fax: 61 847 11 35
Adres: ul. Żuławska 10, Poznań 60-412
www.agencjapracytworczej.pl
KRS 0000470869, Sąd Rejonowy w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 7773232650, Regon 302483298

×

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny egzemplarz